Usluge

Vila Talija Vam nudi širok asortiman usluga kao što su:

 • Vrhunski apartmanski smeštaj za Vaše najdraže
 • Zdravstvenu zaštitu,
 • Medicinsku negu,
 • Stručni nadzor u trajanju od 24 sata dnevno,
 • Radno-okupacionu terapiju,
 • Konsultantske preglede lekara specijalista,
 • Fizikalni tretman,
 • Psihosocijalnu podršku za korisnika i porodicu,
 • Stručni socijalni rad,
 • Kratkoročan boravak korisnika,
 • Mogućnost transporta korisnika od Vašeg praga do našeg Doma.

Ishrana

Poštujući postojeće normative I standarde, koje propisuje nadležno Ministarstvo, a u skladu sa zdravstvenim stanjem korisnika, jelovnik se, uz savete nutricioniste, izradjuje na svake dve nedelje.

Kvalitetne obroke, priprema stručno i edukovano osoblje, prema HASAP standardu, ketering restorana.

Nudimo Vam

 • Tri obroka dnevno doručak, ručak, večera.
 • Dve užine (izmedju doručka i ručka, i izmedju ručka i večere)
 • Topli i hladni napici (čaj i voćni sokovi) u neograničenim količinama
 • Kafa u skladu sa zdravstvenim stanjem korisnika

Zdravstvena nega

U skladu sa zdravstvenim stanjem korisnika, mi nudimo posebnu medicinsku negu.

 • Medicinske sestre i negovateljice obučene su za rad sa ovom kategorijom korisnika. Medicinska nega i stručni nadzor je u trajanju od 24 sata.
 • Usluge fizikalne terapije obavlja fizioterapeut po nalogu specijaliste fizikalne medicine ili ortopedije u cilju jačanja mišica i održavanja što duže pokretljivosti korisnika, koja je za ovu kategoriju od velikog značaja.
 • Nudimo Vam i preglede lekara različitih specijalnosti – opšte medicine, psihijatrije, interne medicine, fizikalne medicine, kardiologije, neurologije, ortopedije. Napominjemo da navedeni specijalistički pregledi nisu uključeni u cenu smeštaja.
 • Ustanova je sklopila ugovore sa referentnim zdravstvenim ustanovama.

Stručni rad

U cilju pružanja adekvatne brige o korisnicima, Stručni tim ustanove u sastavu socijalni radnik, psiholog, radni terapeut, lekar, fizioterapeut, glavna sestra timski planira individualni tretman za svakog korisnika.

Služba socijalnog rada, primenom stručnih metoda i tehnika, radi na prijemu korisnika, adaptaciji istih, porodičnim odnosima, a u saradnji sa radnim terapeutom usmerava dnevne aktivnosti korisnika, koji su radno angažovani. Za korisnike koji su na smeštaju  planira se organizacija kulturno-zabavnih aktivnosti u cilju što kvalitetnijeg i sadržajnijeg načina života. Dom svojim korisnicima nudi fleksibilne i socijalno inkluzivne aktivnosti, koje su stručno osmišljene i vođene kako bi se smanjila socijalna izolacija starih i podstakao razvoj i održanje potencijala stare osobe.

Stručni tim Ustanove, podstiče svoje korisnike na aktivnu participaciju u radu i planiranju aktivnosti, koje su prilagodjene željama i interesovanjima korisnika.

Socijalni radnik obavlja savetodavni i preventivni rad sa korisnicima i porodicom i koordiniše rad Strucnog tima:

 • Medicinskih sestara,
 • Negovateljica,
 • Psihologa ,
 • Radnog terapeuta,
 • Fizioterapeuta,
 • Konsultantskog tima doktora medicine razlicitih specijalnosti-specijalista psihijatrije, specijalista interne medicine, specijalista fizikalne medicine, specijalista neurologije, specijalista kardiologije.

Mi Vam nudimo  i usluge nabavke lekova i pelena. Ukoliko se odlučite za ovu uslugu, neophodno je da prilikom prijema deponujete određenu svotu novca na blagajni, kako bi smo Vam ovu uslugu omogućili.

  Neophodna dokumentacija
 • Fotokopija lične karte (overena)
 • Dokumentacija o zdravstvenom stanju korisnika
 • Fotokopija zdravstvene knjižice (overena)
   

 • boravak1
 • boravak10
 • boravak11
 • boravak12
 • boravak13
 • boravak14
 • boravak2
 • boravak3
 • boravak4
 • boravak5.2
 • boravak5
 • boravak6.1
 • boravak6
 • boravak7
 • boravak8
 • boravak9
 • scalamobil1
 • scalamobil2

Radno vreme

Kontaktirajte nas svakog dana od: 9h do 20h

Nedeljom od: 9h do 17h

Kontaktirajte nas putem e-mail-a

Smestaj

Smeštaj

Pogledajte naše smeštajne kapacitete

Demo

Usluge

Informišite se o uslugama koje nudimo

Kontakt

Nađite najbrži put do nas